Disclaimer

Deze website is enkel bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Niets van deze website mag zonder onze toestemming worden gebruikt. Niets van deze site mag worden gekopieerd, gewijzigd, gedistribueerd, verstuurd, tentoongesteld of gepubliceerd zonder toestemming van JennTravels.

Het copyright van deze website is eigendom van JennTravels. Aan het updaten en accuraat houden van de informatie op deze website wordt veel aandacht besteed. Door technische storingen, foutief aangeleverde informatie en andere oorzaken is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Prijzen en andere informatie kunnen dus foutief of onzorgvuldig zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de bezoekers van deze website kunnen ontstaan. JennTravels is echter op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud en interpretaties van de inhoud en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie. Het gebruik van deze website is daarom voor eigen risico. Controleer daarom tijdens de boeking goed alle details van uw reis. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze website bevat hyperlinks naar andere internetadressen. Deze internetadressen van derden bevatten informatie welke is vervaardigd, gepubliceerd of onderhouden door individuen, instellingen of bedrijven die geen binding hebben met JennTravels. JennTravels heeft geen invloed op de inhoud van deze internetadressen, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van internetadressen van derden en is daarom op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe en indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van deze hyperlinks. Om uw boeking te verwerken, hebben wij uw persoonsgegevens nodig zoals onder andere: naam, adres, woonplaats, geboortedata en andere persoonsgegevens die van invloed kunnen zijn op uw reis. Al deze gegevens worden door ons opgeslagen in een goed beveiligde database.

Uw gegevens worden door JennTravels niet gebruikt voor marketingdoeleinden van derden en dus ook niet verstrekt aan derden.

© Copyright - JennTravels 2018